Közérdekű - Szervezeti, személyi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat,
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai


Önkormányzat
Név: Kenézlő Községi Önkormányzat
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu
Web: www.kenezlo.hu

12/2014.(X.29).SZMSZ

Ügyfélfogadás

Hétfő: 7.30-16.00 óráig
Szerda: 7.30-16.00 óráig
Péntek: 7.30-13.00 óráig

Képviselő testület: 6fő+polgármester

Név
Beosztás
Jelölő szervezet
Hunyadi Tibor
polgármester
független
Darmos János
képviselő
FIDESZ-KDNP
Géczi Ernő
képviselő
független
Kardosi Károly
képviselő
független
Komló Zsoltné
képviselő
független
Pápai Attila
képviselő
független
Tamás István
képviselő
FIDESZ-KDNP


Ügyrendi Bizottság

Név
Beosztás
Pápai Attila
elnök
Komló Zsoltné
elnökhelyettes
Kardosi Károly
tag

Kenézlő Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Név
Jelölő szervezet
Lakatos Zoltán
LUNGO DROM
Ruszó András LUNGO DROM
Varga János LUNGO DROM

Polgármesteri Hivatal

Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Telefon: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu
Web: www.kenezlo.hu

Polgármester: Hunyadi Tibor
E-mail: polgarmester@kenezlo.hu

Jegyző: Battáné Oreskó Éva
E-mail: jegyzo@kenezlo.hu

Ügyfélszolgálat:
Hétfő: 7,30-16,00
Szerda: 7,30-16,00
Péntek: 7,30-13,00

Hatáskörök, ügyintézők, elérhetőségek
Fazekas Gézáné - adóügyi főmunkatárs:telefon: 47/344-028/ 15 mellék

Kovács Lórántné
- pénzügyi főelőadó: telefon: 47/344-028/ 11 mellék
Stempely Józsefné - szociális főmunkatárs:telefon: 47/344-028/ 16 mellék
Tóth Gáborné - gazdálkodási főelőadó:telefon: 47/344-028/ 11 mellék
Tóth Gáborné - igazgatási főelőadó:telefon: 47/344-028/ 16 mellék

Körzeti Általános Iskola
Név: Körzeti Általános Iskola Kenézlő
Székhely: Kenézlő
Cím: 3955 Kenézlő, Kárpát út 1-3. sz.
Tel./Fax: 47/344-063 06-20/360-9639
E-mail: admin@altisk-kenezlo.sulinet.hu
Igazgató: Konkoly Mihályné
Igazgató-helyettes: Komló Albertné

Tagintézmény: Körzeti Általános Iskola Kenézlő Vissi Tagiskolája
Cím: 3956 Viss, Munkácsy út 20-22.
Tel.: 47/344-073, 06/20/455-0500
E-mail: iskola59@freemail.hu
Tagintézményvezető: Sima Barbara megbízott tagintézményvezető

Fenntartó a Kenézlő, Viss, Zalkod Községi Önkormányzatok által létrehozott:
Kenézlő, Viss és Zalkod Óvoda és Iskola Intézményfenntartó Társulás
Gesztor Önkormányzat:
Név: Kenézlő Községi Önkormányzat
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu
Web: www.kenezlo.hu

Napközi Otthonos Óvoda
Név: Napköziotthonos Óvoda Kenézlő
Székhely: Kenézlő
Cím: 3955 Kenézlő, Rózsa Ferenc út 1. sz.
Tel.: 47/344-316 06-20/319-3967
E-mail: ovoda@kenezlo.hu
Óvodavezető: Szabó Attiláné megbízott óvodavezető

Tagintézmény: Napköziotthonos Óvoda Kenézlő Vissi Tagóvodája
Cím: 3956 Viss, Kolozsvári u. 22.
Tel.: 47/344-073, 06-20-455-2900
Tagintézményvezető: Szemán Ágnes

Fenntartó a Kenézlő, Viss, Zalkod Községi Önkormányzatok által létrehozott:
Kenézlő, Viss és Zalkod Óvoda és Iskola Intézményfenntartó Társulás
Gesztor Önkormányzat:
Név: Kenézlő Községi Önkormányzat
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu
Web: www.kenezlo.hu

Egészségügy
Név: Orvosi rendelő
Cím: 3955 Kenézlő, Rózsa F. út 5. sz.
Telefon: 47/344-533 06-30/476-7032
Háziorvos: dr. Kiss Árpád
Ápolónő: Komló Zsoltné
Rendelési idő:
Hétfő: Kenézlőn: 8.00-12.00
Kedd: Zalkodon: 8.00-11.00
Tanácsadás Kenézlőn: 11.000-13.00
Szerda: Kenézlőn: 8.00-12.00
Csütörtök: rendelés Zalkodon: 8.00-11.00
Péntek: Kenézlőn: 8.00-12.00

Anya, Csecsemő és Gyermekvédelmi Tanácsadó
Cím: 3955 Kenézlő, Rózsa Ferenc út 5. sz.
Tel.: 47/344-533
Tanácsadó: Keksz Andrea védőnő
Rendelési idő:
- Hétfő: 8,00-09,00 önálló védőnői tanácsadás
- Kedd:

  • 8.00-9.00 önálló védőnői tanácsadás
  • 9.00-11.00 terhestanácsadás
  • 11.00-13.00 gyermektanácsadás

- Szerda: 8,00-10,00 várandós tanácsadás
- Szerda: 10,00-12,00 gyermektanácsadás
- Minden hónap második csütörtökön főorvosi várandós tanácsadás,
- Minden hónap harmadik szerdán gyermekgyógyászati tanácsadás.
Fenntartó
Név: Kenézlő Községi Önkormányzat
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu
Web: www.kenezlo.hu

Egyéb intézmények
Faluház
Cím: 3955 Kenézlő, Zalkodi u. 2/a. sz.
Fenntartó:
Név: Kenézlő Községi Önkormányzat
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu
Web: www.kenezlo.hu

Községi és Iskolai Könyvtár
Cím: 3955 Kenézlő, Kárpát u. 1-3. sz.
Telefon: 47/344-063, 06-20/360-9639
E-mail: kenezlo@externet.hu
Könyvtáros: Komló Albertné
Nyitva tartás:
- Hétfő 14,00-16,00
- Szerda: 14,00-16,00
- Szombat: 13,00-15,00

Fenntartó
Név: Kenézlő Községi Önkormányzat
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu
Web: www.kenezlo.hu

Rendőrség
Sárospatak Rendőrkapitányság Kenézlő Körzeti Megbízott Iroda
Fogadóóra: minden hónap első és harmadik hetének 2. munkanapján 11.00-12.00-ig
Bejelentkezés: 06/47/344-059-es telefonszámon, vagy a Sárospataki Rendőrkapitányság Ügyeletén a 06/47/513-030-as telefonszámon
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-059


Szociális ügyek: A településen élő idősek, betegek gondozását házi szociális gondozás keretében látjuk el, az arra rászorulók részére szociális étkeztetést biztosít az önkormányzat.

Temetőgondozás: A temető az egyházak tulajdonában van, fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik.

Sport
Sportegyesület neve: Kenézlő Sport Egyesület
Sportegyesület címe: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49.
Sportegyesület elnöke: Molnár Tibor
Telefon: 30/981-2117


1.8 Szerv által alapított közalapítványok

Közalapítvány
"KENÉZLŐI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT " ALAPÍTVÁNY adószáma: 18427400-1-05

1.9 Szerv által alapított lapok

"Kenézlő Községi Önkormányzat Lapja"
A lap alapítója:
Kenézlő Községi Önkormányzat
Nyilvántartási száma:
163/0484/3/2009
Szerkesztőség címe:
3955 Kenézlő, Aradi u.49.
Tel.: 47/344-028,

E-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu

1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Képek a településről
© 2003-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.