Archívum
Új technológiával az új generációért Kenézlőn és Viss-en
2010. december 11.

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával "Új technológiával az új generációért Kenézlőn" című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0161 számú pályázat keretében két intézmény részére beszerzésre kerül 8 db tantermi csomag (digitális tábla), 8 db iskolai PC, 1 db alkalmazás szerver, 1 db szerver szoftver, 2 db Wifi csomag és 1 db szavazócsomag. Beruházás helyszínei: - Kenézlő Körzeti Általános Iskola, valamint - Kenézlő Körzeti Általános Iskola Vissi Tagiskolája.
A kedvezményezett - Kenézlő, Viss és Zalkod Óvoda és Iskola Intézményfenntartó Társulása nevében- Kenézlő Községi Önkormányzat- ezzel is támogatni kívánja az oktatásban az integrációs és az inkluzív programok elterjedését, az egyéni képességeket és érdeklődést szem előtt tartó nevelési szemléletet, továbbá az IKT kompetenciák fejlesztését annak érdekében, hogy a gyerekek iskolázottsági színvonala emelkedjen, ezáltal a munkaerő-piaci esélyeik növekedjenek.
A beruházás összköltség: 9.581.861.-Ft
Támogatás összege: 9.581.861.-Ft
Kivitelező: a sátoraljaújhelyi ComPress Bt., melynek képviselője Majoros László.
A beruházás tervezett átadási időpontja: 2011.április 18.

Hunyadi Tibor
Kenézlő polgármestere


dr. SZABÓ ISTVÁN
2010. november 17.
Fájdalommal tudatjuk mindenkivel, hogy háziorvosunk dr. Szabó István 2010. november 12-én elhunyt. 1992. május 18-tól, 18 éven keresztül volt orvosa Kenézlő és Zalkod települések lakosainak és hosszú évekig helyettesített Viss községben. Volt idő, amikor napi 24 órán keresztül állt rendelkezésünkre, gyógyított, vigasztalt és segített rajtunk. Három héttel ezelőtt még az orvosi rendelőben vártuk, hogy megérkezzen, most viszont búcsúznunk kell tőle. Valóban élete utolsó percéig, végső erejéig hű volt orvosi esküjéhez. Emlékét Kenézlő lakossága megőrzi és nem felejti.
Az Önkormányzat dr. Szabó Istvánt saját halottjának tekinti. Búcsúztatója a Miskolci Mindszenti temetőben 2010. november 18-án 14 órától lesz.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2010. október 6.
Kenézlő Községi Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára
a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan
A TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»
A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP »
B TÍPUSU PÁLYÁZATI KIÍRÁS
»
B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP
»

VÁLASZTÁS 2010
2010. október 4.

KENÉZLŐ TELEPÜLÉS VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
Polgármester választás

A polgármester Hunyadi Tibor FÜGGETLEN jelölt lett.

Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve
Jelölő szervezet(ek)
Kapott
érvényes
szavazat
%
1
Darmos János (MICI)
FIDESZ KDNP
81
11,47
2
Hunyadi Tibor
FÜGGETLEN
365
51,70
3 Szemán Csaba
FÜGGETLEN
51
7,22
4 Tamás István
FÜGGETLEN
209
29,60

További részletek, eredmények»
Kisebbségi eredmények»


Önkormányzati hírek
2010. szeptember 17.
Választási bizottságról tájékoztatás»
JELENTÉS Kenézlő Község Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről»
2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása június 30-i állapot szerint»
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE»
Kenézlő Községi Önkormányzatának 2/2010. (II. 15.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről»

Megújult a FALUHÁZ/képek
2009. október 10

A Faluház felújítási munkáinak befejeztét követően a homlokzati részre Mihalcsik Sándorné dekoratőr felfestette a honfoglaló magyar lovasok kíséretében a Kenézlő eredetéről szóló Tompa Mihály: A két íjász című versét. Felfestésre került továbbá az épület egyéb egységeinek rendeltetését jelző felirat. Az épület felújításával és a művésznő munkájával teljesen megújult és megszépült Faluház áll a lakosság rendelkezésére.


Pályázat iskolabővítésre és felújításra
2009. október 10

Kenézlő Községi Önkormányzat 2009. november 20-ig pályázatot nyújt be a Kenézlő Körzeti Általános Iskola épületének bővítésére és felújítására az Észak-magyarországi Operatív Program Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztés (ÉMOP-2009-4.3.1/B) keretében. A kiírt pályázat célja a leghátrányosabb helyzetű kistérségek településein a közoktatási intézmények beruházásának célirányos támogatására a minőségi nevelés-oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása. A tervek készítése folyamatban van, az iskola bővítésének vázrajza a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető. A benyújtásra kerülő pályázat tervezett összege 216 millió forint, melynek 95 %-a pályázati támogatásként igényelhető.


Idősek Napja /KÉPEK»
2009. október 10.
 

2009. október 1-én került megtartásra a hagyományoknak megfelelően az Idősek Napja. Hunyadi Tibor polgármester köszöntőjét követően az óvodások és általános iskolások köszöntötték a megjelent nagymamákat és nagyapákat. A gyerekek nagy örömet szereztek műsorukkal a jelenlévők számára. A felkészítésért köszönet illeti az óvónőket és a műsorban is részt vevő pedagógusokat. Képek a rendezvényről»


Bursa Hungarica pályázat kiírása
2009. október 10

Kenézlő Községi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve kiírta a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan.
A típusú Bursa kiírása 2009»
B típusú Bursa kiírása 2009»
A_ pályázati űrlap 2010 (letölthető pdf)
B_ pályázati űrlap 2010 (letölthető pedf)


Parlagfűmentes település pályázat eredménye
2009. október 10.

Ebben az évben is kiírta az Önkormányzat Képviselő-testülete a "Kenézlő, mint parlagfűmentes település" című pályázatát, mely eredményesen lezárult augusztus hónapban. A nyertes pályázó 123.290 tövet húzott ki, a résztvevők összesen 421.010 tő gyökeres parlagfüvet irtottak ki, elsősorban Kenézlő belterületén. Mindenkinek köszönetet mondunk, aki részt vett a pályázatban és külön köszönjük azoknak a pedagógusoknak, akik a lebonyolításhoz nyújtottak segítséget.


Falunap 2009
2009. október 10

Képek a rendezvényről»


Az óvodások birtokba vették az óvodát/képek»
2009. október 10

Az óvodások birtokba vették szeptember 1-én a szépen kifestett és akadálymentesített óvodát.

Az akadálymentesítés teljes bekerülési költsége 9.832.464.-Ft, melyből 8.849.217.-Ft Európai Uniós (ÉMOP -4.2.2-2007-0135)támogatás volt.

A mellékelt képek alapján is látható, hogy nagyon jól érzik magukat a megújult óvodában a gyerekek.


Képek az óvoda felújítási munkáiról
2009. október 10
2009.07.27
2009.07.13
2009.07.05
 
2009.06.22
2009.06.02

45 éves osztálytalálkozó!
2009. augusztus 5.

2009. július 11-én a Faluházban tartották 45. éves osztálytalálkozójukat az 1964-ben ballagott kenézlői általános iskolás diákok. Az osztálytalálkozóról Kecskeméthy Gyula volt diák írt beszámolót. Letölthető»


Megújult a Faluház
2009. június

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása pályázat keretében a Faluház homlokzati épületére új hőszigetelt ablakok ajtók kerültek. Az épület külső szigetelésére és teljes tetőcserép cseréjére került sor. A megújult Faluház községünk központjának szép épülete, és hogy sokáig az lehessen, vigyázzunk rá mindannyian!


Megújult Kenézlő weboldala
2009. június 15.
Kenézlő megújult weboldala, új arculattal, könnyen áttekinthető menürendszer felépítéssel, korszerű technikai elemekkel, friss, aktuális tartalommal, gazdag képanyaggal tájékoztatja a weboldal olvasóit, a település iránt érdeklődőket. A weboldal tartalma vakok és gyengénlátók részére is elérhetőek.

Ballagás az Iskolában
2009. június 13.
2008. június 13-án 10 órakor a Körzeti Általános Iskola Kenézlő, végzős tanulói a hagyományoknak megfelelően a ballagás előtt, az utolsó osztályfőnöki órán felelevenítették a négy év szép emlékeit, majd énekelve átvonultak a faluházba, ahol népes vendégsereg előtt színvonalas műsorral búcsúztak el az iskolától, tanáraiktól és tanulótársaiktól. A 7. osztályos tanulóktól útravalóul tarisznyát és virágot kaptak, így indulva a nagybetűs életbe.

Ballagás az Óvodában
2009. június
A nagycsoportos gyermekek búcsúzásával elérkeztünk a 2008/2009-es nevelési év végéhez. Az évzáró számunkra olyan alkalmat jelent, amikor valamit összegzünk, lezárunk és visszatekintünk egy időszakra. Hatalmas lépést tettek meg ezek a gyerekek, akiket féltő gonddal neveltünk, tanítgattunk, ápoltunk, gondoztunk, mint kertész a virágait. Most búcsút vesznek az óvodai világtól: - a játékoktól, a kis- és középső csoportos gyermekektől, a szépen berendezett és felszerelt csoportszobából, a tágas, parkosított udvartól, az óvó néniktől és a dajka néniktől. Szeptembertől egy új világ, az iskola vár rájuk.
 

Nyári foglalkozások szervezése a könyvtárban
2009. június
Nyári foglalkozások szervezésére került sor a Könyvtárban. Benedek Elek, a nagy mesemondó születésének évfordulója alkalmából minden hétfőn kreatív foglalkozásokat tartunk. A foglalkozások első része egy-egy mese olvasásával, a legszebb rész lerajzolásával telik. A második részben kreatív tevékenységekre kerül sor: képeslapot készítünk szívecskékből, gipszet öntünk, üvegfestékkel dolgozunk, papírcsodákat hajtogatunk. Az első foglalkozáson 21 gyerek töltött együtt egy élményekben gazdag délutánt.


Szalonnasütés
2009. május 23.
2009. május 23-án a rendszeres hétvégi kirándulások során most a Tisza-partra látogatott az I. napközis csoport. A gyerekeket nagyszámú szülői csapat kísérte, segítette. Az ügyességi versenyeket követően szalonnát sütöttek, majd ismét a mozgásé volt a főszerep.

Rendhagyó történelem óra
2009. május 22.
2009. május 22-én a Könyvtár szervezésében rendhagyó történelem óra megtartására került sor, melyen a 4. 6. és 7. osztályos tanulók vettek részt. Az óra témája Rákóczi újratemetése volt. A hagyományápoló öltözet, a régi fegyverek, sok új ismerettel gazdagították a gyerekek tudását, szívesen vették kezükbe ezeket az eszközöket. Maradandó élménnyel gazdagodtak.

Kerti Istvánné 100 éves
2009. május 10.

Szeretettel köszöntjük Kenézlő legidősebb lakosát!

Településünk minden lakosa nevében köszöntjük Kerti Istvánné, született Asztalos Etelka nénit, aki 2009. május 10-én ünnepelte 100. születésnapját.
Történelmet, emberi sorsokat alakító események időszakát élte át, mely számára emlékek sora, nekünk történelem. Hét gyermeke született, fiatalon özvegyen maradt és nagy küzdelmek közepette becsületre nevelte e nehéz időkben is őket, közben kenyéradó szakmát biztosított számukra.
Születésnapján családja körében nagy szeretettel köszöntötte 5 gyermeke, 13 unokája és 3 dédunokája.
2009. május 15-én szintén ünnepélyes keretek között köszöntötte a Kenézlő Községi Önkormányzat nevében a falu polgármestere, majd az Általános Iskola tanulói rövid műsorral kedveskedtek Etelka néninek. Ezúton kívánunk Ünnepeltünknek az egész település nevében, egészségben, békességben gazdag életet.


 

Anyák Napja
2009. május 4
Több évtizedes hagyományt ápol az iskola az Anyák napi ünnepély megszervezésével. Május 4-én a gyerekek osztályonként műsorral, ajándékkal, virággal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, keresztmamákat. Nagy izgalommal, ünnepélyesen felöltözve, csillogó szemmel lesték az érkezőket. A műsor alatt a meghatottságtól volt egy kis pityergés gyerek és szülő részéről is.

Játszóház
2009. április 30.
2009. április 30-án a Diákönkormányzat szervezésében szülők segítségével ismét játszóházat tartottunk, melyen anyák napjára ajándékot, mézes süteményeket készítettünk, díszítettünk. Jó hangulatú délutánt töltöttünk el közösen.

Képek a településről

 

 

© 2003-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.