Archívum
HIRDETMÉNY
2014 .december 11.

Tisztelettel meghívom Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én (szerdán) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.
További részletek»

HIRDETMÉNY
2014.november 19.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kenézlő Községi Önkormányzat képviselő-testülete ülését 2014. november 26-án (szerda) 14 órai kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében. További részletek»

SAJTÓKÖZLEMÉNY KÉPEK
2014.november 04.
MEGÚJULT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY KENÉZLŐ KÖZSÉGBEN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL
Befejeződött Kenézlő Község Önkormányzata beruházásában az „Egészségügyi alapellátási intézmény felújítása és bővítése Kenézlőn” című projekt keretében az orvosi rendelő és védőnői körzet felújítása. A fejlesztés az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott közel 43,84 millió forint támogatással valósult meg. 2013. november 04-én hatályba lépett Támogatási szerződés alapján az Önkormányzat folytatta a projekt előkészítését. A támogatási döntés értelmében szükségessé vált az engedélyes tervdokumentáció átdolgozása, mivel az engedélyezési eljárás kizárólag az épület felújítására vonatkozott.

Az építési engedély megszerzése után a kiviteli tervek készültek el, és ez alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolítására került sor. Tovább»


BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATOK!
2014.október 14.
2015 évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat kiírás
A TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»

Jól haladnak az orvosi rendelő felújítási munkái!
2014.október 8.

1964-ben végzett diákok 50 éves osztálytalálkozója
2014. október 1.

Képgaléria
Kenézlőn a faluházban 2014. augusztus 9.-én tartottuk 50 éves osztálytalálkozónkat. 1964. június 15.-én ballagtunk, osztályfőnökünk Bodó Sándor volt. A 43 végzett tanulóból most 17-en tudtak eljönni.
Volt tanáraink közül már a legtöbben meghaltak. Az osztálytalálkozóra szóló meghívásunkat Szakács László tanár Úr elfogadta és jelenlétével is megtisztelte osztályunkat.
Ugyancsak elfogadta meghívásunkat, és jelen volt Hunyadi Tibor Polgármester Úr is.
Délután egy órakor találkoztunk a faluházban. Kölcsönös üdvözlések után kettő órakor átmentünk az iskolába. Kicsit körülnéztünk, majd az egyik osztályteremben elfoglaltuk helyeinket.
További részletek» Képgaléria»

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ!
2014. augusztus 18..
Tisztelt Választópolgárok!
Az egyéni listás és egyéni választókerületi jelölt, valamint polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának meghatározásáról szóló határozat a "Választás 2014." menű alatt található, ugyanitt letölthető az ajánlóívek igényléséhez szükséges nyomtatvány.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az igényelt ajánlóívek átadására augusztus 25-től kerülhet sor, azonban az erre vonatkozó
igény már benyújtható a Helyi Választási Irodánál.
A kitöltött ajánlóívek leadásának határideje 2014. szeptember 8. 16,00
óra
. Egy állampolgár több jelöltet is ajánlhat. A választással kapcsolatos további információk olvashatók a www.valasztas.hu oldalon, továbbá választással kapcsolatos kérdéseikkel a Helyi választási Irodához fordulhatnak, melynek elérhetősége:
3955 Kenézlő, Aradi u. 49. tel.: 47/344-028, e-mail: jegyzo@kenezlo.hu.
Helyi Választási Iroda Vezetője

Lakossági tájékoztató!
2014.
Tisztelt Lakosság!

Az 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában elrendeltek alapján július és augusztus hónapban elvégeztük a településen tartott ebek összeírását. A feladatot lakossági adatszolgáltatással és az önkormányzati dolgozó által végzett összeírással végeztük el. A beérkezett adatok feldolgozásra kerültek, mely alapján a községben 315 kutya van, ebből transzponderrel ellátott 252, veszettség elleni védőoltással beoltott ebek száma 229. A beoltatlan ebek száma 86. További részletek»


Ebösszeírás
2014. július 4.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy törvényi rendelkezés alapján a településen 2014-ben ebösszeírást kell végezni, mellyel kapcsolatos tájékoztató és nyomtatvány ITT megtalálható.
Felhívás»
Ebösszeíró adatlap»
Kitöltési útmutató»

Településrendezési Terv
2014. július 4.
Tisztelt Lakosság!
Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. őszén döntött a Dózsa Mezőgazdasági Zrt. kérelmére a Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról.

A tervezett módosításokról szóló eddigi dokumentációk ITT érhetők el.


TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ELRENDELÉSE!
2014. március 13.
Túzgyújtási tilalom elrendelése erdőterületen
HATÁROZAT
A
Borosd-Abaúj-Zemplén-Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága illetékességi területén lévő erdőkben fásításokban, valamint az erdő, illetve a fásítás határától számított kétszáz méteren belűli területen átmeneti időre-jelen határozat közzétételének időpontjától- általános tűzgyújtási tilalmat rendelek el. További részletek »

ÉMÁSZ FELHÍVÁS!
2013. október 11.
ÉMÁSZ Felhívás. További részletek »

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 2014-RE
2013. október 11.

TŰZVÉDELEM AZ ARATÁS IDEJÉN!
2013. május 31.
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza. A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi szabályai. További részletek »

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2013. január 30.

Alapinformatikai infrastruktúra biztosítása a Körzeti Általános Iskolában Kenézlőn
TIOP-1.2.5-12/1-2012-0007

A többcélú "Kenézlő Körzeti Általános Iskolában" az oktatás technológiai modernizációja elengedhetetlenül szükségessé vált. A projekt megvalósítása során iskolai számítógépek, NoteBookok, projektor, Multifunkciós készülék, számítógép asztalok, tantermi székek és a tároló doboz került beszerzésre. Ezen eszközök használata során az oktatás és a tanulás érdekesebbé, változatosabbá válik mind a tanulók, mind a tanárok számára.
További részletek»


TÁJÉKOZTATÓ: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
2013. január 30.
A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN MUNKÁT VÉGZŐK 2012. ÉVI ADÓZÁSI ÉS BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
A közfoglalkoztatás az aktív korú, munkaképes, de a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók számára biztosít foglalkoztatási lehetőséget. Közfoglalkoztatott az, aki 16. életévét betöltötte, álláskeresőnek minősül, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és akit közfeladatot ellátó szervezet (pl. önkormányzat) közfoglalkoztatási jogviszonyban alkalmaz.

A közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem nem önálló tevékenységből származó bér jövedelemnek minősül, mely után a 16 százalékos mértékű személyi jövedelemadó előleget a munkáltató megállapítja és levonja.

Az adóköteles jövedelmet szerző közfoglalkoztatott magánszemélyt adóbevallási kötelezettség terheli, melyet 2013. május 20. napjáig köteles teljesíteni.
Tovább»


A TÉLI IDŐSZAK VESZÉLYEI
2012. december 12.
A téli időszak veszélyei. Teendők és jó tanácsok a balesetek megelőzése érdekében. További részletek »

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
2012. november 19.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban

NAV TÁJÉKOZTATÓK
2012. április 5.

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
2011. október 13.
Kenézlő Községi Önkormányzat a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve kiírta a 2012. évre szóló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan.
Pályázatot Kenézlő önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázó nyújthat be a többször módosított 10/2002. (IX. 05.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint.
"A" típusú Bursa Hungarica ösztöndíjra pályázhatnak a teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben, a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.
"B" típusú Bursa Hungarica ösztöndíjra az utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert pályázók jelentkezhetnek, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésében, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
További információ és szerkeszthető pályázati űrlapok a www.wekerle.gov.hu honlapról is letölthetők.
A TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»
A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP»
B TÍPUSU PÁLYÁZATI KIÍRÁS»
B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP »
BURSA HUNGARICA ÖNK. RENDELET»

"Kenéz és Vencel párbaj" a Tisza felett
2011. május 25.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tompa Mihály: A két íjász című verse nyomán 2011. május 28-án különleges íjász-megmérettetést rendez a Nemzeti Íjászszövetség a Tiszánál, Kenézlő és Gávavencsellő között, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Részletes program a http://ijasznemzet.hu honlapon megtekinthető.
Tompa Mihály: A két íjász című verse»

Új technológiával az új generációért Kenézlőn és Vissen projekt záró rendezvénye/KÉPEK
2011.április 18.
2011. április 18-án a kenézlői és a vissi iskolákban átadásra került, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával "Új technológiával az új generációért Kenézlőn" című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0161 számú pályázat keretében megvalósult beruházások. A projekt keretén belül a két intézmény - Kenézlő Körzeti Általános Iskola, valamint - Kenézlő Körzeti Általános Iskola Vissi Tagiskolája- részére, üzembe helyezésre került 8 db tantermi csomag (digitális tábla), 8 db iskolai PC, 1 db alkalmazás szerver, 1 db szerver szoftver, 2 db Wifi csomag és 1 db szavazócsomag. A kedvezményezett - Kenézlő, Viss és Zalkod Óvoda és Iskola Intézményfenntartó Társulása nevében- Kenézlő Községi Önkormányzat- ezzel is támogatni kívánta az oktatásban az integrációs és az inkluzív programok elterjedését, az egyéni képességeket és érdeklődést szem előtt tartó nevelési szemléletet, továbbá az IKT kompetenciák fejlesztését annak érdekében, hogy a gyerekek iskolázottsági színvonala emelkedjen, ezáltal a munkaerő-piaci esélyeik növekedjenek.
Szerelnek a ComPress Bt. munkatársai KÉPEK»
A beruházás összköltség: 9.581.861.-Ft
Támogatás összege: 9.581.861.-Ft
Kivitelező: a sátoraljaújhelyi ComPress Bt. volt, melynek képviselője Majoros László.
A záróünnepségen Hunyadi Tibor Kenézlő polgármestere mondott avató beszédet - aki beszédében kiemelte az üzembe helyezésre került tantermi csomagok és az interaktív táblák hasznosságát és fontosságát az oktatásban.
Reményeit fejezte ki, hogy a beruházás eredményeképpen a tanulás életszerűvé válik, soha nem látott világok tárulnak fel a gyermekek előtt, új kihívásokat és lehetőségeket teremtve ismereteik kiteljesítésére. Ez az izgalmas oktatási módszer biztosítja majd, hogy a tanárok még több figyelmet tudjanak szentelni a gyermekek egyéni igényeinek. Az eredmények azt mutatják, hogy a diákok teljesítménye határozottan jobb, ha folyamatosan használják az interaktív (elektronikus) táblát. A tanulók gyorsabban haladtak a tananyag elsajátításával. A pedagógusok pedig mind nagyobb mértékben tudják kihasználni a tábla kínálta előnyöket.A polgármester végül megköszönte munkáját mindazoknak, akik fáradtságos munkával, szabadidőt nem kímélve dolgoztak a pályázat elkészítésén és megvalósulásán, továbbá valamennyi közreműködő szervezetnek, munkatársnak, önkéntesnek, valamint a forrást biztosító Európai Uniónak és a Magyar Államnak.


Új technológiával az új generációért Kenézlőn és Vissen projekt nyitó/záró rendezvénye
2011.április 12.

Kenézlő, Viss és Zalkod Óvoda és Iskola Intézményfenntartó Társulása nevében Kenézlő Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Kenézlő és Viss község érdeklődő lakosságát az " Új technológiával az új generációért Kenézlőn" című pályázat keretén belül az iskolákban átadásra kerülő tantermi csomagok, digitális táblák, iskolai PC-k, szoftverek nyitó/záró rendezvényére.
Időpont: 2011. április 18-án, 14.00 óra
Helyszín: Kenézlő Körzeti Általános Iskola, Könyvtár, 3955 Kenézlő, Kárpát utca 1-3.

Hunyadi Tibor Kenézlő polgármestere


Képek a településről

 

 

© 2003-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.