Kenézlői Általános Iskola

Kenézlői Általános Iskola

Név: Kenézlői Általános Iskola
Székhely: Kenézlő
Cím: 3955 Kenézlő, Kárpát út 1-3. sz.
Tel./Fax: 47/344-063
E-mail: iskolakenezlo@gmail.com
Igazgató: Séra Istvánné
Igazgató-helyettes: Réz Gáborné
Fenntartó: Sárospataki Tankerületi Központ

Iskola bemutatása:
Intézményünkben 139 gyermek nyolc osztályban, 3 napközis és 3 tanulószobás csoportban tanul.
Az oktató-nevelőmunkát az intézményben 15 főállású pedagógus látja el. Az intézményben a végzettség szerinti megoszlás a következő:

 • tanító: 9 fő
 • tanító-tanár: 1 fő
 • tanár: 4 fő
 • tanító-tanár-gyógypedagógus: 1 f
 • Bejáró tanulók száma: 8 fő

2012-ben megvalósult egy ÉMOP pályázat keretében az iskola infrastruktúrájának fejlesztése.Ekkor történt meg a világítás és fűtés korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, valamint új berendezések kerültek az intézménybe.

 

Emellett új fejlesztő és sporteszközöket is kapott az iskola. A beruházás része volt az informatikai eszközök cseréje és korszerűsítése, digitális táblák, projektorok felszerelése.
Az oktatás 10 osztályteremben folyik.
A logopédiai, a felzárkóztató és a gyógypedagógiai foglalkozások külön teremben kaptak helyet. A testnevelés és a sportfoglalkozások jól felszerelt tornateremben és az udvari műfüves pályán zajlanak.
A felújított 10000 kötetes könyvtárat a tornaterem fölötti szinten helyeztük el. Egy igazgatói, egy nevelői szoba, 5 szertár és 1 orvosi szoba is helyet kapott az épületben. Jól felszerelt számítástechnika terem nemcsak a tanítási órákon, hanem délutánonként is segíti az oktató munkát.

A tanulók oktatása mellett nagyon fontos feladatnak tartjuk a diákok nevelésében való közreműködést, az emberi és erkölcsi értékek közvetítését.
A tanulók jelentős részénél fellelhető szociokulturális hátrányokat integrációs programunk segítségével igyekszünk csökkenteni.

A kötelező tanórai foglalkozásokon túl biztosítjuk a logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, fejlesztő foglalkozásokat gyógypedagógusok vezetésével, felsősöknek pályaorientációs foglalkozást, sportkört.

Az érdeklődő tanulók énekkarra, furulya szakkörre, és informatika szakkörre járhatnak. Két művészeti iskolának is kihelyezett tagozata vagyunk, melynek keretében néptánc és társastánc, valamint rajz és kézműves foglalkozások közül választhatnak a tanulók. Emellett évek óta a gyógytestnevelésre járó tanulók gyógyúszásra is járhatnak minden héten heti egy alkalommal.

Iskolai ünnepségek:
Minden tanévben hagyomány az alábbi ünnepségek megtartása, melyben sok munkája van gyermeknek, felnőttnek egyaránt:

 • Tanévnyitó,
 • október 6.
 • október 23.,
 • idősek napja,
 • Mikulás,
 • karácsony,
 • farsang,
 • március 15.,
 • Anyák napja,
 • művészeti nap (művészeti iskolásaink záróműsora),
 • Európai Diáksport napja,
 • gyermeknap,
 • 8. osztályos tanulók emlékfa ültetése, ballagás,
 • tanévzáró.

Új témanapok:
Iskolánkban fontosnak tarjuk, hogy a gyermekek érdeklődését és tanulási folyamatát mindig új és különféle utakon és módokon gazdagítsuk. Ezért szervezzük meg a különféle témanapokat, melyek egyrészt ezt a célt szolgálják, másrészt pedig a diákok, szülők és tanárok kapcsolatát is fejleszti.

 • Tök jó nap
 • Márton nap
 • Luca-nap
 • Karácsonyi forgatag
 • Tavaszi zsongás
 • Családi nap

Törekszünk arra, hogy a tanulók szabadidejüket hasznosan töltsék.
Ezért a következő lehetőségeket kínáljuk minden tanévben rendszeresen:

 • nyári tábor,
 • mozi és színházlátogatás,
 • író-olvasó találkozó,
 • rendhagyó történelem óra,
 • játszóház (helyben és Sárospatakon),
 • bábelőadás,
 • mesedélután,
 • kirándulások a környékre (Tengerszem, Törökér, Tisza-part, Zalkod, szánkózás),
 • napközis foglalkozások keretében kedvenc ételek elkészítése.
A szervező munkában sok segítséget kapunk a szülőktől is. Köszönjük támogatásukat.

Rendszeresen minden tanévben részt vesznek tanulóink házi- és körzeti versenyeken: népdaléneklési, vers- és prózamondó, angol, helyesírási verseny, Bozsik-program labdarúgási versenyei
Tanulóink részt vesznek levelezős és internetes versenyeken is.
Környezeti nevelés fontos szerepet tölt be nevelési programunkban.
Már hagyománynak számít, hogy a tanév során többször szervezünk a faluban szemétszedési akciót, melynek során a tanulók segítenek a település környezetét rendben tartani.

Pályázataink:

EFOP–3.1.7-16 –2016 – 00001 „Bary Shey (Nagylány)
EFOP–3.1.7-16 –2016 – Esélyteremtés a köznevelésben
Eseménynaptár:

 • Ünnepségek, rendezvények:
 • Idősek Napja
 • Október 6. - Iskolai megemlékezés
 • Október 23. - Megemlékezés az október 23-án történt népfelkelésről és
  szabadságharcról
 • Karácsony
 • Farsang
 • Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja: február 25.
 • Március 15. Megemlékezés a polgári demokratikus forradalom évfordulójáról
 • Holokauszt áldozatainak emléknapja ápr.16.
 • Gyermeknap Május utolsó hete
  Felelősök: diákönkormányzat vezetője, osztályfőnökök
 • Anyák napja május első vasárnapja
  A hagyományok szerint az 1-4. osztályokban megemlékezés.
  Felelősök: osztályfőnökök
 • Nemzeti Összetartozás Napja jún.4
 • Ballagás - Tanévzáró ünnepély Az utolsó tanítási napot követő héten.
 • Augusztus 20:
 • Tanévnyitó ünnepély: szeptember

 

Képek a településről

 

 

© 2003-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.