Közérdekű - Szervezeti, személyi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat,
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
1.8 Szerv által alapított közalapítványok
1.9 Szerv által alapított lapok
1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai

Önkormányzat
Név: Kenézlő Község Önkormányzata
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail:onkormanyzat@kenezlo.hu
Web:
www.kenezlo.hu

12/2014.(X.29).SZMSZ

Ügyfélfogadás

Hétfő: 7.30-16.00 óráig
Szerda: 7.30-16.00 óráig
Péntek: 7.30-13.00 óráig

Képviselő testület: 6fő+polgármester

Név
Beosztás
Jelölő szervezet
Horváth Ferenc
polgármester
független
Héri Ferencné
képviselő
független
Kardosi Károly
képviselő
független
Komló Zsoltné
képviselő
független
Pápai Attila
képviselő
független
Szemán Béláné
képviselő
független
Tamás István
képviselő
független

Ügyrendi Bizottság

Név
Beosztás
Pápai Attila
elnök
Komló Zsoltné
elnökhelyettes
Szemán Béláné
tag

Kenézlő Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Név
Jelölő szervezet
Ruszó András
LUNGO DROM
Horváth Csaba LUNGO DROM
Lakatos József LUNGO DROM

Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Telefon: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail: kozoshivatal@kenezlo.hu
Web: www.kenezlo.hu

Polgármester: Horváth Ferenc

Jegyző: Dr. Kovács Viktória
E-mail: jegyzo@kenezlo.hu
Ügyfélfogadás:
Kenézlő: hétfő 9,00-15,00
Györgytarló: kedd 9,00-12,00
Zalkod: szerda 9,00-12,00

Ügyfélfogadás
Hétfő: 7,30-16,00
Szerda: 7,30-16,00
Péntek: 7,30-13,00

Hatáskörök, ügyintézők, elérhetőségek

Balujáné Varga Erzsébet - adóügyi főmunkatárs:
Telefon: 47/344-028/ 17 mellék, 47/304-023
Kajati Jolán - igazgatási főmunkatárs
Telefon: 47/344-028/ 16 mellék
Kovács Lórántné - pénzügyi és gazdálkodási főmunkatárs
Telefon: 47/344-028/ 11 mellék
Sziromné Kiss Katalin - adóügyi főmunkatárs
Telefon:
47/344-028/ 17 mellék
Tóth Gáborné – pénzügyi és gazdálkodási főmukatárs
Telefon:
47/344-028/ 11 mellék
Varró Zoltánné - igazgatási főmunkatárs
Telefon
: 47/344-028/ 15 mellék, 47/304-023


Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal
Györgytarlói Kirendeltség

Cím: 3954 Györgytarló, Széchenyi u. 7.
Telefon: 47/304-023
Fax: 47/304-023
E-mail: gyhivatal@freemail.hu
Polgármester: Oláh István

Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal
Vissi Kirendeltség

Cím: 3956 Viss, Kolozsvári u. 28
Telefon: 47/344-068
E-mail:vissonk@freemail.hu
Web: www.www.viss.hu
Polgármester: Tamás János

Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal
Zalkodi Ügyfélszolgálati Kirendeltség

Cím: 3957 Zalkod, Petőfi u. 30/A..
Telefon: 47/344-042
Fax: 47/344-042
E-mail: zalkodjegyzo@freemail.hu
Polgármester: Papp Gizella

Ügyfélfogadás:
Kedd: 9,00-12,00


Kenézlő Iskola
Név: Kenézlői Iskola Kenézlő
Székhely: Kenézlő
Cím: 3955 Kenézlő, Kárpát út 1-3. sz.
Tel./Fax: 47/344-063 06-20/360-9639
E-mail: iskolakenezlo@gmail.com
Igazgató: Séra Istvánné
Igazgató-helyettes: Réz Gáborné
Fenntartó: Sárospataki Tankerületi Központ

Kenézlői Óvoda
Cím: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. sz.
Telefon: 47/344-316 06-20/319-3967
E-mail: kenezloiovoda@t-online.hu
Óvodavezető: Szabó Attiláné
Fenntartó: Kenézlő Község Önkormányzata
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail:onkormanyzat@kenezlo.hu
Web:
www.kenezlo.hu
Egészségügy
Név: Háziorvosi rendelő
Cím: 3955 Kenézlő, Rózsa út 5. sz.
Telefon: 47/344-533 06-30/476-7032
Háziorvos: dr. Németh Lajos
Ápolónő: Komló Zsoltné

Rendelési idő:
Kedd: Kenézlőn: 14.00-17.00
Kedd: Zalkodon:13.00-14.00
Tanácsadás Kenézlőn: 8.00-11.00
Csütörtök: Kenézlőn: 14.00-17.30
Rendelkezésre állási idő:
Hétfőtől-péntekig: 8.00-16.00


Anya, Csecsemő és Gyermekvédelmi Tanácsadó
Cím: 3955 Kenézlő, Rózsa út 5. sz.
Telefon: 47/344-533
Tanácsadó: Keksz Andrea védőnő
Nyitva tartás:
- Szerda: 8,00-10,00 várandós tanácsadás
10-12 gyermektanácsadás
- Minden hónap első szerdáján főorvosi várandós tanácsadás,
- Minden hónap harmadik szerdán gyermekgyógyászati tanácsadás.
Fenntartó:
Név:Kenézlő Község Önkormányzata
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail:onkormanyzat@kenezlo.hu
Web:
www.kenezlo.hu


Egyéb intézmények
Faluház
Cím: 3955 Kenézlő, Zalkodi út 1. sz.
Fenntartó:
Név: Kenézlő Község Önkormányzata
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail:onkormanyzat@kenezlo.hu
Web:
www.kenezlo.hu
Községi és Iskolai Könyvtár
Cím: 3955 Kenézlő, Kárpát u. 1-3. sz.
Telefon: 47/344-063, 06-20/360-9639
E-mail: kenezlo@externet.hu
Könyvtáros: Komló Albertné
Nyitva tartás:
- Hétfő 14,00-16,00
- Szerda: 14,00-16,00
- Szombat: 13,00-15,00
Fenntartó
Név: Kenézlő Község Önkormányzata
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail:onkormanyzat@kenezlo.hu
Web:
www.kenezlo.hu
Rendőrség
Sárospatak Rendőrkapitányság Kenézlő Körzeti Megbízott Iroda
Fogadóóra: minden hónap első és harmadik hetének 2. munkanapján 11.00-12.00-ig
Bejelentkezés: 06/47/344-059-es telefonszámon, vagy a Sárospataki Rendőrkapitányság Ügyeletén a 06/47/513-030-as telefonszámon
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-059

Szociális ügyek: A településen élő idősek, betegek gondozását házi szociális gondozás keretében látjuk el, az arra rászorulók részére szociális étkeztetést biztosít az önkormányzat.

Temetőgondozás: A temető az egyházak tulajdonában van, fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik.

Sport
Sportegyesület neve: Kenézlő Sport Egyesület
Sportegyesület címe: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49.
Sportegyesület elnöke: Molnár Tibor
Telefon: 30/981-2117


1.8 Szerv által alapított közalapítványok

Közalapítvány
"KENÉZLŐI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT " ALAPÍTVÁNY adószáma: 18427400-1-05


1.9 Szerv által alapított lapok

"Kenézlő Községi Önkormányzat Lapja"
A lap alapítója: Kenézlő Községi Önkormányzat
Nyilvántartási száma: 163/0484/3/2009
Szerkesztőség címe: 3955 Kenézlő, Aradi u.49.
Tel.: 47/344-028,
E-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu


KENÉZLŐ HONLAPJA

IMPRESSZUM
Kiadó, tartalomszerkesztő: Kenézlői Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Hunyadi Tibor polgármester
Szerkesztőség:

Név: Kenézlő Község Önkormányzata
Cím: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028
Fax: 47/544-000
E-mail:onkormanyzat@kenezlo.hu
Web:
www.kenezlo.hu

Webszerkesztő: Me-NET Kft.
Cím: 3516 Miskolc,Kőműves u.29.Levelezési cím: 3516 Miskolc, Felhő utca 7 sz.
Telefon: 46/555-344
E-mail:menet@menet.hu
Web:www.menet.hu
Ügyvezető: Mezővári Attila
Mobil: 70/295-88-59

1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Képek a településről

 

 

© 2003-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.