A projekt bemutatása

A korábban üzemelt kenézlői szennyvíztisztító telep berendezései és műtárgyai az elmúlt időszakban elérték tervezett élettartamuk végét, amelynek következtében egyre többször fordult elő, hogy a tisztított és kibocsátott szennyvíz paraméterei már nem feleltek meg az idő közben szigorított környezetvédelmi határértékeknek.

Így elkerülhetetlenné vált a négy települést; Kenézlőt, Györgytarlót, Visst és Zalkodot kiszolgáló létesítmény átfogó modernizációja, amely hozzájárul a térségben élők, dolgozók, illetve az ide látogatók komfortfokozatának növelése mellett környezetünk védelméhez is.

A felújított telep kapacitása mintegy 200 köbméter / nap, illetve 2083 lakosegyenérték, vagyis ekkora mennyiségű szennyvizet képes egy nap alatt megtisztítani, illetve ennyi lakos kiszolgálását tudja biztonsággal megoldani.

A beépített, mechanikai szűréssel kiegészített, úgynevezett aerob eleveniszapos technológia pedig nem csupán kiszűri a vízből a különböző szennyeződéseket, hanem eltávolítja a különböző szerves anyagokat, illetve az ammóniát, továbbá a foszfort is.

Mindemellett a projektben olyan kiegészítő munkálatokat is elvégzett a kivitelező STRABAG Építőipari Zrt., mint a zalkodi, vissi és györgytarlói végátemelők komplex felújítása, ide értve a gépészeti és villamos szereléseket egyaránt, továbbá a korszerű irányítástechnikai rendszer kiépítését.