Hírek


Nagyon fontos esemény történt október elején Kenézlő életében, ugyanis akkor érkezett meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hivatalos levele, hogy belterületi vízrendezésre benyújtott pályázatuk kedvező elbírálásban részesült.
Mint azt Hunyadi Tibor polgármestertől megtudtuk nagy szükségük volt már erre a beruházásra. Kenézlő a vízszabályozás előtt a környező ártérből kiemelkedő dombra települt, majd a későbbiekben a lecsapolások után szárazra került részeken terjeszkedett tovább, ahol viszont a nagyobb belvizek a későbbiekben elöntéseket okoztak. A tiszalöki vízlépcső üzembe helyezésével a megemelkedett a talajvíz, így csökkent a mélyebb területek, csatornák és a talaj tározó képessége.
A település további fejlődéséhez szükséges, hogy a belvízkárok miatti veszélyeztetettség megszűnjön, valamint a lakosság részéről is jogos igényként fogalmazódott meg, hogy egészséges és biztonságos lakókörnyezetben élhessenek.
A fejlesztés szükségessége már korábban megfogalmazódott, de pénzügyi források hiányában nem tudott megvalósulni. A tervezett fejlesztés gazdasági hatásai is pozitívak, ugyanis megszűnik a településen működő vállalkozások veszélyeztetettsége, így növekszik Kenézlő tőkevonzó képessége, a meglévő vállalkozások fejlesztésekbe kezdhetnek, és új vállalkozások betelepülésére, alakítására is megnőnek az esélyek.
A fejlesztéssel Kenézlő infrastrukturális ellátottsága teljesen kiépítetté válik. A projekt tárgyát képező fejlesztés igazodik a település környezetfejlesztési, településrendezési, szabályozási tervdokumentumaihoz.
A tervezett csatornahálózat hossza 10911, ebből földmeder 1855, nyíltszínű burkolt meder 7345, zárt csatorna 1671 folyóméter. A rendszer tisztítását 40 tisztító akna, a közlekedést 191 áteresz biztosítja.
A keletkezett csapadékvizek részben természetes mélyvonulatokban, részben szivattyús átemeléssel a közterületi csatornákba kerülnek bevezetésre (Kis Gicze, Nagy Gicze csatorna, Papp tó, Törökéri főcsatorna, Törökéri szivattyútelep).
A Lenin utca mögötti területen egy ideiglenes záportározó kerül kialakításra, melynek célja összegyűjteni a keletkezett csapadékvizeket a lakossági elöntések megakadályozása érdekében.
A beruházás előre láthatóan 2010 nyarára készül el.

 

© 2009-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.